Linkovi:

 


KOMIZA
, 43°03' N i 16°05' E, luka i gradić, drugi po veličini na otoku Visu, 2787 stanovnika (1953), tj. 2503 st. (1961). Nalazi se na zapadnoj obali otoka, u podnožju brda Hum (587 m), uz sjeveroistočnu stranu prostranog istoimenog zaljeva, koji duboko zalazi u kopno (vidi kartu). 

     Naselje je osnovano za vrijeme mletačke uprave, te otada datiraju zidine s kopnene strane i kula na obali. 

Šire obalno područje oko Komiže građeno je, za razliku od ostalog otočnog područja, ne samo od gornjokrednih vapnenaca, nego i od sadre, lapora i eruptivnih stijena. 

U komiškom primorju ističu se, pored vinograda, nasadi limuna, naranči i brojna stabla rogača. Zbog nedostatka većih površina obradivog zemljišta, glavni je izvor prihoda stanovništva ribsv. Nikola u pozadiniarstvo. U prošlosti su komiški ribari lovili i na vrlo udaljenim lokacijama, za što su upotrebljavali gajete, duge 8-9m (falkuse). Zbog emigracije Komižana u prekomorske zemlje, broj se ribara i dalje smanjuje. U vezi s jakim ribarstvom razvijena je industrija ribljih konzervi. Prvu dalmatinsku tvornicu za preradu ribe osnovala su u Komiži 1890 braća Mardešić. Osim toga, Komiža ima i gradilište za brodove. 

Luka je zaštićena od istočnih i sjeveroistočnih vjetrova, ali je izložena zapadnim i jugozapadnim. Zbog snažnih valova izgrađen je lukobran; na njegovu je vrhu svjetlo. Lukobran zatvara luku, koja je pristupačna manjim obalnim brodovima. 

Komiza ima redovitu trajektnu vezu sa Splitom, i to preko Visa, s kojim je veže prilično zavojita cesta.


natrag na vrh

panorama Visa

     VIS, 43°00' N i 16°10' E, glavni grad istoimenog otoka; 2844 stanovnika (1961). Leži na sjeveroistočnoj obali otoka, na unutrašnjem kraju istoimenog zaljeva, najbolje prirodne luke otoka Visa. Položaj grada vrlo je povoljan, i zbog lakih veza s plodnim poljima u unutrašnjosti otoka (vidi kartu). 

 Od antičke Isse, glavnog centra grčke kolonizacije na istočnoj obali Jadrana, ima malo ostataka (uzvišenje Gradina, iskopine na poluotoku Prirovo). Današnji je Vis naseljen i izgrađen nakon XV st., ali je do početka XIX st. bio malo naselje. Za kontinentalne blokade postao je središte krijumčarske trgovine, a to je pogodovalo naglom povećanju broja stanovnika. Iz perioda engleske okupacije preostala su utvrđenja (velintun, Georg). 

Luka ima dva ulaza s obje strane otočića Hosta. Vis ima redovitu trajektnu vezu sa Splitom; cestom povezan s Komižom.

natrag na vrh

    mapa VisaOTOK VIS, najzapadniji veliki otok u srednjodalmatinskom arhipelagu; obuhvaća 90,3 km2 sa 6982 stanovnika (1961).

<u pripremi>

 

 

     Više fotografija vezanih uz spomenute teme mogu se naći u galeriji.

  • Pomorska enciklopedija, izdanje 1954, svesci IV i VIII
  • karta preuzeta iz iste encikopedije

 natrag na vrh